€ 88.280,-

Heeft de Doelpuntactie al opgebracht!
Aanmelden »

Privacy

Clubplan Nederland VOF (hierna: Clubpland Nederland) is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid en zorgplicht ten aanzien van haar dienstverlening binnen al haar producten. Hieronder lichten wij toe hoe wij hier in praktijk mee omgaan. Dit beleid is een aanvulling op de voorwaarden zoals deze worden aanvaard bij deelname door de Vereniging.

Verenigingen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen en diensten. Bij het gebruik van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot personen, zoals (bestuurs)leden, vrijwilligers of sponsoren. Verenigingen moeten met Bewerkers afspraken maken over het gebruik van die Persoonsgegevens. Dit beleid geeft verenigingen informatie over de dienstverlening die Bewerker verleent en welke Persoonsgegevens de Bewerker daarbij verwerkt. Samengevat gaat het over 'wie, wat, waar, waarom en hoe' wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen van wie de gegevens worden uitgewisseld.

Over de Doelpuntactie
Een vereniging heeft een mooi spaardoel bedacht voor de club en ze willen hier graag direct mee verder. Maar daar is wel geld voor nodig en dat is helaas vaak een hele opgave bij verenigingen. Daarom is er de Doelpuntactie. Tijdens de Doelpuntactie zijn alle doelpunten van jullie vereniging geld waard! De Doelpuntactie is een echte voetbalactie. Alle teams en spelers kunnen meedoen en iedereen kan Doelpuntsponsor worden. Zo kunnen verenigingen op een leuke en sportieve manier geld inzamelen voor de club.

Wetgeving en het privacy convenant
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent de rol van Verantwoordelijke (=Vereniging) en van Bewerker (= Clubplan Nederland). Clubplan Nederland verwerkt (persoons)gegevens uitsluitend in opdracht van de Verantwoordelijke. Beveiliging van persoonsgegevens Clubplan Nederland classificeert alle door de vereniging ingevoerde en aangeleverde (persoons)gegevens als geheim en treft dus maatregelen om dat niveau te borgen. Deze maatregelen hebben betrekking op de toegang tot Doelpuntactie.nl, op de verbindingen met Doelpuntactie.nl, en op de organisatie binnen Clubplan Nederland.

Toegang tot Doelpuntactie.nl
Met behulp van een persoonlijke inlogcode krijgt iedere gebruiker toegang tot zijn informatie binnen Doelpuntactie.nl. Het is belangrijk om deze informatie niet te delen met derden of verkeerd te gebruiken. Clubplan Nederland heeft hiervoor Richtlijnen met betrekking tot gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord voor alle diensten van Clubplan Nederland opgesteld. Beveiligde verbindingen
De verbinding met Doelpuntactie.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Let bij het gebruik op het slotje in de internetbrowser. Met Een SSL verbinding worden (persoons)gegevens beveiligd verzonden en ontvangen over internet.

Medewerkers
Alle medewerkers van Clubplan Nederland hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Toegang tot de dataverwerkende systemen is gelimiteerd tot de medewerkers die uit hoofde van hun functie toegang nodig zijn.

Inlogprocedure
Tijdens de inlogprodcedure wordt bijgehouden vanaf welk ip-adres er wordt ingelogd. Na 3 foutieve inlogpogingen vanaf hetzelfde ip-adres wordt het betreffende ip-adres tijdelijk geblokkeerd. Op deze manier wordt oneigenlijk gebruik of inbraakpogingen tegen gegaan. Clubplan Nederland kan tevens de laatste inlogdatum van elke gebruiker inzien.

Doeleinden voor het verwerken van gegevens
Doelpuntactie.nl verwerkt de (persoons)gegevens ter ondersteuning van de Vereniging. De Vereniging levert zelf de gegevens van de leden en leiders aan. De verwerking van (persoons)gegevens met behulp van Doelpuntactie.nl vindt plaats ten behoeve van:

1. De communicatie naar leden, leiders van de Vereniging
2. Het verzorgen van de Doelpuntactie

Verplichte of Optionele verwerking
Binnen Doelpuntactie.nl worden uitsluitend verplichte persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn:

Leiders en spelers: Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Teamnaam
Doelpuntsponsors: Voornaam, Achternaam, E-mailadres, IBAN

Cookies - Google Analytics
Doelpuntactie.nl maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van het product. Deze informatie wordt gebruikt om de capaciteitstoewijzing te schalen en een prettige gebruikerservaring mogelijk te maken. Er wordt geen gebruikersdata gedeeld met Google Analytics.

Cookies - Werking applicatie
Om een goede werking van Doelpuntactie.nl te kunnen garanderen, wordt er een cookie op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Met deze cookie worden geen gegevens of gedrag getraceerd. Deze cookie dient uitsluitend voor de werking van de applicatie.

Hostingpartij
Clubplan Nederland maakt gebruik van de diensten van PCExtreme voor het hosten van Doelpuntactie.nl. Zij omschrijven zichzelf als volgt: Het is niet makkelijk om een stad te bouwen zonder degelijke wegen, voor het bouwen van digitale producten geldt dit evengoed. Met goede en betaalbare infrastructuur begin je gelijk met een groot voordeel. Met onze creativiteit, technische kennis en Zeeuwse zuinigheid, bouwen we betaalbare webdiensten, of beter gezegd infrastructuur, waarmee we onze gebruikers in staat stellen om ideeën in creaties te verwezenlijken. Door samen te bouwen maken onze gebruikers grote stappen vooruit. Inclusief onszelf.

PCExtreme
Edisonweg 51D, 4382 NV Vlissingen

SLA:
https://www.pcextreme.nl/policies/abuse-policy

Algemene voorwaarden:
https://www.pcextreme.nl/policies/terms-conditions

Richtlijnen gebruik van gebruikersnaam/wachtwoord diverse diensten van Clubplan Nederland
  • Gebruikers krijgen de beschikking over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en geheim
  • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen nooit met derden worden
  • Gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet op sites/apps/toepassingen van derden worden ingevoerd of kenbaar worden gemaakt
  • Controleer altijd of de URL klopt voordat er gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden ingevoerd en begint met: https://
  • Laat u of uw gebruikers niet verleiden om in te loggen in applicaties van derden of via links die u worden aangeboden per mail
  • Log alleen in op computer met een up-to-date besturingssysteem en een werkende virusscanner
  • Log altijd uit na het gebruik door op de button Uitloggen te klikken
  • Neem bij twijfel of onregelmatigheden altijd contact op met Clubplan Nederland
  • Clubplan Nederland kan alleen garanties afgeven omtrent de vertrouwelijkheid van gegevens zolang gebruikers de instructies van Clubplan Nederland goed opvolgen